Conspiració sostinguda

Has pensat que és una murga necessitar i/o desitjar a l’altre?  T’imagines poder relacionar-te amb l’altre sentint que ja estàs complet/a? No crearies amistats autèntiques per obrar en llibertat en tots els casos i on l’impuls sería de cooperar i/o col·laborar davant de les iniciatives i dificultats, i de passar-ho be perquè si, o per cel.lebrar relacions creatives i/o íntimes?. Els divendres (dia de Venus) puc trobar a faltar donar amor a una dona que m’agrada, o puc sentir-me sol fins que decideixo donar-me amor a mi mateix, regalant-me un espai-temps de durada “infinita”.  I ara la pràctica:

Amb postura seiza (assegut sobre els talons) em disposo a connectar amb el meu interior… espirant profundament. Tapant les fosses nasals alternadament, mentre espiro i inspiro és quan puc connectar amb la meva ànima i amb l’ànima mundi, on rau el meu equilibri emocional. M’adono que he de modificar la postura perquè el cos em demana equilibri, noto que ara estic més còmode i em puc relaxar millor per seguir respirant fins a deu o fins a tretze respiracions completes. M´interioritzo encara més quan em deixo acaronar per la presencia de l’ànima, que li dono espai per a que es manifesti a la consciencia. Des de la neutralitat d’estar en pau en mi mateix observo què passa per la ment i deu ni do la quantitat de “material” mental que duc a sobre, així que sospiro i permeto que es netegi el “disc dur” del meu cap.

La comunió d’un home i una dona respirant com un sol pulmó m’evoca la imatge de l´home (i dona) universal, l´adam kadmon, o estat primigeni de  l’home actual, un estat pel que hem passat i que no recordem, però que aspirem a retrobar (Plató). És un estat de completitud perquè l’inconscient està il·luminat per la consciencia, i així com hi ha consciencia d’estar dotats dels principis femení i masculí en la pròpia naturalesa sense sentir mancança ni desequilibri, hi ha també reconeixement de que els éssers individuals som expressions (fractals) tridimensionals de l’home universal. Des d’una visió humanista la humanitat és lliure de participar de la consciencia comuna de ser un ésser universal de quarta dimensió, o seguir creient que és un ésser mortal de tercera (dimensió) sense transcendència. Recordar que l’ascendència de la humanitat es un ésser androgen és retrobar el seu origen quadridimensional que el durà, conjuntament amb la Terra, a vibrar cap a la quinta dimensió.

“La realitat és la possibilitat de la consciencia. Creo realitat en el moment que trio una de les diferents opcions” (Y tú que sabes). A través del pensament, idees i conceptes podem entrar en ressonància amb la ment universal, creant i fent realitat qualsevol de les infinites possibilitats que estan al nostre abast. Els arquetips o idees universals són entitats (mental superior) de quarta dimensió no realitzades. L’arquetip home-dona universal pot devenir real si som prous en creure-ho. Si la vibració d’un pensament com és la gratitud modifica l’aparença de l’aigua (Mensajes del agua. M. Emoto), influint en la seva estructura molecular, que no farà en nosaltres, els homes i dones, que som aigua en més del 80% del nostre cos.

Seient sobre el centre vital (el Hara en el ventre) del cos puc abandonar-me i lliurar-me a la mare terra, obtenint estabilitat interior i augmentant la meva confiança i benestar. Respirant des del Hara puc recuperar l´Infant interior i per associació donar pas a percepcions que tenia de la realitat, una realitat percebuda més ampla i rica al haver el poder de participar de més dimensions en l’experiència de viure. Respirant amb parella representem el símbol originari del home-dona universal, evocant la quarta dimensió, i que fou creat per a que gaudís de la meravellosa creació del món. Respirant com un sol pulmó amb el pols de la terra (respiració natural compartida) la humanitat devé un ésser de quarta dimensió en vibrar conscient, doncs pre-sent el seu propi origen uni-versal com quan era un sol home-dona al principi dels temps i que per alguna raó es va escindir oblidant qui és, d´on ve i a on pertany.

La humanitat si vol renéixer necessita recordar la seva quadridimensionalitat a través de respirar com un sol pulmó amb el batec de la Terra. El pols de la Terra en relació a la humanitat és la respiració natural de l’ésser Home-Dona, és doncs, respiració compartida, és co-inspiració. Co-inspirant ens expandim i contraiem amb la freqüència pròpia de la parella que respira amb el planeta. Co-inspirar natural significa trobar algú, preferentment de l’altre gènere, la respiració natural del qual sigui semblant o compatible a la pròpia respiració natural. Provo de trobar la manera de co-inspirar amb algú que no em deixi indiferent, que ressoni i així poder comprovar si entro en ressonància amb la respiració de l’altre, o be, m’adono que les respiracions interfereixen entre sí.

Quan són dos qui decideixen respirar i/o meditar junts, regalar-se mútuament el temps de compartir una estona de respiració conjunta i entrar en el propi espai interior en presencia de l’altre, l’efecte d’arrelament emocional, de sentiment d’estar ocupant un espai de pertinença i plenitud es multiplica per quatre, enlloc de per dos. A més d’estar doblement connectats amb l’anima mundi, l’ànima de la terra (Gaia/Gea), arrelant i devenint bons conductors al fer circular l’energia, la parella participa de la convicció de recrear un ésser quadridimensional, fent possible la reproducció en petita escala del home-dona universal que ha d’arribar a ser conscient la humanitat sencera, intenció que equival a multiplicar altre cop per dos l’efecte de la co-inspiració.

Conspirar és aspirar a ser quants més millor per inspirar-nos, espirar a fons i buidar-nos plegats, conspirant… fins ressonar amb la vibració del planeta, i això perquè el nostre tempo i ritme de respiració va a temps amb el pols o respirar de la terra. Quan el patró del respirar natural de conspiradors/es entra en fase amb el de les ones vibracionals de l’astre, ambdues ones poden entrar en ressonància. Si seguim respirant junts fins harmonitzar ambdúes respiracions, amb la biofeedback o bioretroalimentació, no sabem on podem arribar a parar. Co-inspirant, podem fusionar els cors (uranets/es) i bategant alhora, ser acollits per Gaia, la nostra mare… Amb el temps, ficats i ficades dins del procés generador de la bio-feedback podem arribar tal vegada a ser transmutats/des i asoleiats/des. Gaia en co-inspiració, respirant com un sol astre amb el Sol, pot vibrar fins devenir estrella, un sol que formaria binaria amb el Sol que ens il·lumina i ens infon vida amb la seva llum i inspiració.

Es fa el supòsit de que l’ésser humà es un sistema viu i conductor d’energia, davant de la qual pot oferir resistència al seu pas, o no. Quan la consciencia es fixa amb un pensament o afecció, desig, anhel, passió, queda atrapada en un bucle d’energia concentrada, creant tensions i obstruccions, impedint que l’energia flueixi, sempre renovada i pugui circular fins als peus, fent massa amb la terra i connectar amb ella. Arrelat, amb la consciència en la planta dels peus i en contacte amb el terra puc vibrar amb la Terra, fent comunió. Quan afora tot sembla que agonitza només puc fugir cap endins i practicar la mirada interior que passa per reconèixer la pròpia ombra i de connectar amb l’ésser essencial que respira/polsa amb mi al decidir estar al seu servei. Així doncs, qui cregui tenir un ésser superior dins seu tenim l’oportunitat de realitzar-lo el 20 desembre de 2020, i que des d´ell no hi ha diferencia entre jo i tu.

Conspiració sostinguda i massa crítica és un procés que ara més que mai es fa necessari posar en solfa degut a la proximitat de la propera conjunció de Júpiter i Saturn a 0/1º de la constel·lació d’aquari. La conspiració hauria de consumar-se el 20 de desembre de 2020 per donar la benvinguda al nou cicle que s’inicia dels grans planetes Júpiter i Saturn (cicle de 200 anys format per 10 conjuncions consecutives en signes d’un mateix element), un fenomen que no succeeix des de fa 800 anys en que les conjuncions deixaran de produir-se en signes de terra (els darrers 200 anys) per passar a fer-ho en signes d’aire i així durant els propers 200 anys.  La fita és un assaig general amb 17.000 co-inspiradors abans de desembre de 2020, i una posta en escena arreu del món de 20.000 co-inspiradors el dia 20. Inaugurem el cicle deixant-nos conduir pel batec del cosmos, d’anar a temps amb el centre de la nostra galàxia, amb el Sol, amb la Terra… Es tracta de: POSAR EL RELLOTGE INTERIOR EN HORA, amb el temps de l’univers. És fer un resset en el cap i prendre la decisió conscient de conspirar en parella/es. Afegir-nos a la “festa” no significa sumar i prou sinó que a més de multiplicar,  fent-nos co-creadors al generar ones de més i més gran amplitud, ens elevem per ser coherents i anhelar l’experiència de quarta dimensió que ens pertany. Això és possible mentre ens arrelem i co-inspirem amb la terra. Quan dos conspiradors/es o parelles de conspiradors/es es troben per respirar profundament i conjuntament com un sol pulmó, l’efecte que produeix sobre el món vibracional és l’equivalent a quatre que respiren sense intenció. Posant llum o consciència sobre les quatre dimensions del jo, representades pels quatre elements, i alhora imaginant la humanitat com un sol ésser androgen, puc devenir més conscient de la meva existència.

Càlcul de la massa crítica co-inspiradora.

Quan dos conspiradors polsen alhora i ho fan repetidament (com un mantra), no solament dupliquen l’amplitud de la ona vibratòria en cada respiració, sinó que en aspirar (foc), sentir (aigua), pensar (aire) i arrelar i respirar (terra) amb l’altre i amb la Terra, fent comunió (els conspiradors respirant al ritme o freqüència de la remor del mar d’aquell dia), s’origina una ona equivalent a la que produirien quatre persones respirant.

La comunió del home i de la dona respirant amb la terra com un sol pulmó els ha de dur, amb el temps, a vibrar com un Home-Dona universal. Un procés semblant al que inicia el mercuri astrològic (androgen) d’una carta natal que aspira a realitzar el Sol, o el dels alquimistes les condicions del qual feia possible la seva transmutació en or.

Cada vegada que es dobla el nombre de parelles que co-inspiren es multiplica també per quatre l’efecte que produeix si un/a tan sols respira. Així doncs:

1 parella (20) co-inspirant amb la terra i aspirant a ser un ésser de quarta dimensió amb la resta de la humanitat fa el mateix efecte que 2+2=2·2=22=4

Ens adonem que podem triar qualsevol de les tres opcions, però com es te en compte l’efecte de ressonància que prové d’espirar i inspirar en sincronia amb la terra, i de ser aspirants a la quarta dimensió, el factor multiplicador és altre cop dos, aixì que l’efecte de duplicar la parella s’eleva al quadrat enlloc de duplicar-se. Cada vegada que es dobla el nombre de parelles que conspiren es multiplica per si mateix (s’el.leva al quadrat) l’efecte que produeixen les parelles abans de duplicar-se. Així, si són dues parelles que es reuneixen per co-inspirar s´ha de multiplicar per quatre els efectes que obtindria una parella co-inspirant, formant una successió 2 elevat al doble de n: 22n, mateix que 4n , progressió geomètrica de raó quatre, de creixement més ràpid que una successió de creixement exponencial de base e, un valor situat entre el 2 i el 3. Fent anàlisi de l´efecte produït en el món per una co-inspiració creixent es te:

2 parelles (21) co-inspirant sincrònicament amb la terra i amb intenció de ser quadridimensional fan l’efecte de (22)2 = 24 = 16 respirants.

4 parelles (22) co-inspirant alhora fan l’efecte de ((22)2)2 = 28= 256 respirants

8 parelles (23) fan l’efecte de 2562= 216 = 65.536 respirants, és a dir, cada vegada que es duplica el nombre de parelles co-inspiradores es multiplica per si mateix l’efecte que produeixen els co-inspiradors abans de duplicar-se.

16 parelles (24)  fan l’efecte de 232 = 4.294.967.296 respirants. Si es duplica altre cop el nombre de parelles l´efecte sería de 264, molt superior als 7.500 milions (població mundial:PM), en canvi en augmentar fins a 22 parelles, és a dir 16·11/8=22 parelles, l’efecte seria de (11/8)2 · 232 = 8.353.676.416 respirants.

L’efecte que produeixen 22 parelles co-inspirant sincrònicament amb la Terra és suficient per sobrepassar la població mundial de 2020. Suposant que només s’aprofita una mil·lèsima part de l’efecte sincrònic que produeixen 22 parelles co-inspirant amb la terra significa que sería superior a la població de Catalunya (7.500.000 habitants). Això vol dir que s’haurien de crear 1000 nuclis de 22 parelles arreu del món per a què es produeixi un efecte superior al respirar de la humanitat sencera. Ara be, en 20.000 parelles seria suficient per ser 20 una quarta part més gran de 16 (16·5/4=20) l’efecte del qual seria de 232 · (5/4)2 = 6.710.886.398 respirants, i que representa un 90% de PM, valor suficient per arrossegar la resta de la PM d’aquell moment.

Una altra manera de calcular la massa crítica co-inspiradora és plantejar l’equació 2x =7,5·109; Aplicant logaritmes es te que  log2 2x = log2 7,5·109;   i aleshores    x = log (7,5·109) / log 2  = 32,80424 indicador de la massa crítica amb x expressada en mils de conspiradors i PM població mundial en habitants. I això perquè en ressonar, l’efecte que produeix cada parella co-inspirant amb 990 parelles més, és equivalent al efecte de mil conspiradors/es. Per tant, amb 32,804·1000 seriem 32.804 conspiradors i arrodonint seriem 33.000 superant la massa crítica. Ara be, com es vol controlar el procés i forçar l’experiència perquè sigui eficient i un éxit, s’hauria de poder arribar a 34.000 conspiradors/es, és a dir fins a 17.000 parelles co-inspirant des del Hara amb la terra, tot recordant i imaginant ser un sol cos home-dona de 4ª dimensió. Si la temporalització del procés s’inicia el 20 de desembre 2010 les fases son:

1ª fase:  Amb 8 parelles conspirant alhora es supera l’efecte que produeixen 65.536 respirants que no conspiren

2ª fase: En arribar (amb el temps) fins a 1000 parelles conspirant arreu ja es pot aplicar la llei d’elevació que te per equació : 2x = P.M. Suposant que pel 2020 la població mundial és de 7.500 milions de persones caldria una co-inspiració conjunta de 32.804 conspiradors o 16.402 parelles. És massa crítica per ser la força respiratòria equivalent a la del planeta sencer i que al polsar a temps, sota un mateix ritme d’expansió i contracció es fa dominant (semblant al fenomen de polarització que pateixen els electrons d’un conductor elèctric en presencia d’un camp elèctric, originant d’un corrent elèctric), i això perquè s’ha entrat en ressonància amb el respirar del planeta.

3º fase: (assegurar que es desencadeni el procés) Es tracta d’arribar abans de Desembre de 2020 a 34.000 conspiradors/res, i ens hem de comptar fins  a  17.000 parelles arreu del món CONSPIRANT I CO-INSPIRANT. Aconseguida la fita de ser 17.000 parelles a través dels media, ja es pot iniciar o entrar a la

Fase final: Fer una crida per convocar la CO(i)NSPIRACIO i connectar-nos

20.000 parelles respirant com un sol pulmó

durant el 20 de desembre de 2020

I esperar a veure què passa després del 20 gener de 2021 en que la conjunció de Júpiter i Saturn es fa partil o exacta per darrer cop abans de que l’aspecte es faci separatiu definitivament. L’efecte de la ona generada, que sent vibració ha de tornar “cuinat”, s’hauria de sentir 9 mesos més tard no per ser el període de gestació de l’ésser humà, sinó perquè en ser la humanitat un ésser de quarta dimensió s’ha d’elevar a 2 els 3 mesos que tarda, segons la numerologia, en fer efecte sobre el jo la vibració de l’any personal. Si són 9 mesos el període de la ona conspiradora en fer l’oscil·lació completa, una data propera a l’equinocci de tardor (22 de Setembre de 2021) i amb lluna nova a balança (lliura) hauria de ser el període d’estar atent, com a conspirador/a i co-inspirador/a, del que succeeix en el propi entorn i en el món en general, a través dels media disponibles en aquell moment.

Antecedents, propòsits i bons desitjos

El 10 del 10 de 2010 es va convocar la cel.lebració d’una meditació col·lectiva mundial per elevar la consciencia i la vibració del planeta. Vaig saber que a Madrid aquestes meditacions col·lectives van aplegar a unes 11.000 persones.

El propòsit del proper 11.11. 2011 és ser 20.000 entre Barcelona i Madrid, i si els media estan al nostre favor arribar als 40.000 el dia 12. 12 de 2012.

El ritme de creixement de la conspiració hauria de ser natural. Jugant amb els nombres, un ritme natural és la duplicació, comptant a partir del 10.10.2010. Deu mesos després, hauríem de poder conspirar 5 parelles a Catalunya o 100 parelles arreu del món, compromeses a co-inspirar durant el 11.11.2011. 20 mesos després del 10.10.2010 hauríem de ser 10 parelles a Catalunya o 1000 parelles arreu del món compromeses a co-inspirar durant 12. 12. 2012.

40 mesos després, comptar amb 15 parelles a Catalunya o 10.000 parelles al món i 80 mesos després, amb 20 parelles a Catalunya i 15.000 parelles arreu.

Com falten 40 mesos per arribar als 120 mesos (12 x 10) necessaris pel 10 de desembre de 2020, el factor de 80 no és 2 sinó 3/2, doncs 80 · 3/2 = 120. Si el factor és 3/2, són (3/2)2 · 8.000 = 18.000 parelles compromeses a co-inspirar arreu del món a partir de les 10h durant el 10 de desembre 2020.

Com la massa crítica és de 16.402 parelles, serà més que suficient 20.000 parelles disposades a co-inspirar amb la mare terra per desencadenar un veritable fenomen de ressonància mundial el 20. 12. 2020, dia en que s’estarà produint la conjunció exacta de Júpiter i Saturn en el signe d´acuari.

A partir de les 20 fins a les 21 h, ens buidem d’aire cada vegada que decidim espirar alhora. Seguint el patró respiratori descobert que fa vibrar els cossos, deixem que la inspiració ens inspiri i aspiri fins arribar a polsar amb el tempo que demana la mare naturalesa. Si devenim capaços de respirar com el pulmó d’un sol home-dona i respirant amb Gaia, podrem sentir-nos acollits com si fossim fills d´Urà. Co-inspirant amb la terra, els uranets i uranetes conspirem com a descosits, originant ones cada cop que inspirem i espirem fins assolir buidor… Tal vegada la freqüència, ritme, el va i ve de l’energia, circulant pels cossos dels conspiradors es va expandint fins abastar el planeta. D’aquesta forma donem la benvinguda al nou cicle de conjuncions de Júpiter i Saturn  l’aspiració dels quals és alimentar-nos dels atributs aeris del coneixement del món, de la vida, d’un mateix, a més de dotar-nos d’inspiració, discerniment, raó, visió superior, comprensió,  comunicació i la transmissió d’aquest saber. Prous col·lectius del món seran proveïts de l’element aire, i despertant del “somni” de la realitat consensuada de la nostra civilització, faran ús de la seva renovada llibertat per assumir el deure de fer arribar i lliurar arreu la forma i procés d’experimentar l’expansió de la ment (superior) i de la consciencia. Il·luminar l’enteniment del planeta és comprendre, via intuïtiva, que a la humanitat del segle XXI li ha arribat l’hora d’ocupar la seva real dimensió, és a dir, d’expandir-se cap a noves experiències i direccions, de redimensionar-se, i d´experimentar la plenitud anhelada. Una promesa que pre-sent li va ser feta  a un sol home-dona a l´inici dels temps, a l´home (i dona) primigeni, pare de la humanitat, un ésser complert de consciencia expandida i a un sol estadi de l’experiència solar de 5ª dimensió on vibren els éssers de llum i que sense ells “aquí baix”, sobre la superficie de la Terra, no hi hauria ningú.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: